Tag Archive: ติดตั้งกล้องวงจรปิด

ข้อดี-ข้อเสียของการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง

เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งได้เอง มีขั้นตอนการติดตั้งที่ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการติดตั้ง ไม่ต้องให้ช่างมาติดตั้งให้ เราจึงไม่ต้องใช้บริการช่าง เพราะทุกวันนี้ต่างคนก็ต้องการลดค่าใช้จ่ายต่างๆลง และนี่ก็เป็นทางเลือกสำหรับคุณ มาติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง ทำให้คุณประหยัดงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ ข้อดีของการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง 1. ประหยัดค่าแรง ค่าความรู้ ในการติดตั้ง การติดตั้งกล้องวงจร หลายคนก็ตั้งคิดว่าเป็นเรื่องยากลำบาก ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งให้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ช่างส่วนใหญ่คิดกันก็ไม่ใช่น้อยๆเลย โดยทั่วไปจะคิดเป็นจุด เช่นจุดละ 1,000 บาท โดยประมาณ ถ้ามีจำนวนกล้องมาก ราคาค่าแรงช่างก็เพิ่มมากขึ้นตามจุด ถ้าเราเลือกได้คงไม่อยากจ่ายในส่วนของค่าช่าง ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมใช้งานมาติดตั้งได้เองโดยไม่ต้องมีรายจ่ายค่าแรงช่าง คุณก็สามารถประหยัดเงินได้อีกเยอะเลย 2. มีปัญหา สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้เอง ไม่ต้องรอช่าง ถ้าเป็นการติดตั้งโดยช่าง กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมา เวลานั้นเราทำอะไรไม่ได้ ต้องโทรเรียกช่างให้เข้ามาแก้ไขให้ อาจมีค่าใช้จ่ายพ่วงตามมาด้วย แต่ถ้าเป็นการติดตั้งเอง เราจะสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เอง โดยไม่ต้องถึงมือช่าง…
Read more