Tag Archive: ปัญหาสุขภาพ

สุขภาพดีได้ เริ่มจากการคิดบวก

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหลายๆคนตกอยู่ในสภาวะเครียดกันมากขึ้นทุกวัน มีปัญหาให้ต้องคิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาเรื่องหน้าที่การงาน ปัญหาเรื่องเรียน ปัญหาเรื่องความรัก จนทำให้หลายคนนั้นเกิดความท้อแท้ คิดมาก เกิดอาการเครียด และมีผลต่อสุขภาพทำให้สุขภาพแย่ นอกจากจะไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้ว ยังทำให้เสียสุขภาพอีกต่างหาก สำหรับผู้ที่กำลังเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้อยู่  อยากให้ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดซะใหม่ เพราะไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาชีวิต คนรวยก็มีปัญหาได้ คนจนก็มีปัญหาได้ จะหล่อจะสวย  ดูดี มีฐานะ มีหน้าที่การงานดี ทุกคนย่อมมีปัญหาของตัวเอง อยู่ที่ว่าเราจะสู้กับปัญหานั้นได้อย่างไร การคิดลบไม่ก่อให้เกิดผลดี ไม่ได้เป็นทางออกที่ดีของปัญหา จะยิ่งเป็นการบั่นทอนสุขภาพร่างกายให้ย่ำแย่ และส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดเจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้น อยากให้ลองเปลี่ยนทัศนคติความคิดใหม่ การคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเอง แต่เป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง ต่อให้ปัญหาเข้ามามากมายแค่ไหน การคิดบวกจะช่วยให้เรื่องราวทุกอย่างนั้นดีขึ้นได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้ปัญหานั้นหายไป แต่อย่างน้อยเราจะทำให้เรามีสติและคิดได้ว่า สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคืออะไร  เมื่อเราคิดดีแล้ว จะช่วยให้คิดหาหนทางในการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องได้ดี…
Read more